Лекция „Хранителни разстройства“ за доброволците на БМЧК – Пловдив

На 15.01.2020 г. психолози от Институт за професионално и семейно развитие проведоха лекция на тема „Хранителни разстройства“ пред доброволци от Български младежки Червен кръст – Пловдив.

В срещата участваха дванадесет младежи на възраст 15-22 години. Те получиха интересна информация по актуалната тема за различните видове хранителни разстройства, чести причини за появата им и характеристики. Червенокръстците слушаха с интерес, а в края на беседата имаха възможност да зададат всички свои въпроси. В края на срещата младежите получиха тест. Чрез попълването му отговорите им ще станат част от анонимно проучване на фондация „Хестия“, насочено към темата „Хранителни нарушения“.

За финал лекторите насърчиха доброволците да бъдат наблюдателни в своето обкръжение, за да могат да помогнат на свой близък в случай на признаци за хранително разстройство. Психолозите насочиха младежите за някои възможни стъпки за подкрепа на хора със сходен проблем.

Български Червен Кръст - Пловдив