Общо събрание на клубовете на БМЧК – Пловдив

На 18.01.2020 г. се проведе Общо събрание на клубовете на Български младежки Червен кръст – Пловдив. Гости на събранието бяха Д-р Петрония Карамитрева – председател на Областен съвет на БЧК – Пловдив, доц. Христо Паунов и г – н Георги Георгиев – зам. – председатели на БЧК – Пловдив.

Събранието бе председателствано от Никола Дойчев – заместник областен координатор на БМЧК – Пловдив. Мария Кацарова – областен координатор на БМЧК – Пловдив представи отчета на организацията за изминалата 2019 г. , а Елена Джинска – заместник областен координатор на младежката организация – представи плана за работа за 2020 г.

Лъчезар Енчев бе избран с пълно мнозинство за заместник областен координатор след овакантяването на позицията.

На събранието присъстваха 17 делегата от 9 клуба от БМЧК в област Пловдив.

Български Червен Кръст - Пловдив