коледни пакети-болница-1

Български Червен Кръст - Пловдив