Обучение с младежи на тема „Превенция на зависимости“

На 13.12.2019 г. в Многофункционален социален център на БЧК – Пловдив дванадесет доброволци на Български младежки Червен кръст /БМЧК / – Пловдив преминаха обучение на тема „Превенция на зависимости“. Семинарът беше проведен от специалисти – представители на Общински съвет по наркотични вещества /ОСНВ/ – Пловдив. Те разказаха на младежите за основните групи и видове наркотични вещества и риска от употребата им. Много въпроси предизвика темата за „дизайнерските“ дроги и новите непознати опиати. Червенокръстците заявиха желанието си да продължават да работят по темата и да разпространяват знанията за опасностите от наркотичните зависимости сред своите връстници.

Благодарим на партньорите ни от ОСНВ за професионализма и отзивчивостта!

Български Червен Кръст - Пловдив