Кампания по повод „Международен ден без тютюнев дим“

На 12.11.2019 г. доброволците на БМЧК – Пловдив станаха част от организираната от Регионална здравна инспекция /РЗИ/– Пловдив кампания по повод „Междунарония ден без тютюнев дим“ – 15.11. Експертът от РЗИ използва специален апарат, чрез който се измерва степента на увреждане в следствие на тютюнопушенето. През това време младежите от БМЧК раздаваха информационни брошури за вредата от тютюнопушенето и промотираха инициативата. Събитието беше проведено в една от базите на Пловдивски унивeреситет „Паисий Хилендрски“.

Български Червен Кръст - Пловдив