Среща за въпросите на доброволчеството и хуманизма във ВУАРР – Пловдив

На 11.11.19 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите /ВУАРР/ – гр. Пловдив се проведе среща между представители на Български Червен кръст и студенти в учебното заведение. Разговорът беше воден от д –р Славита Джамбазова – заместник генерален директор на Български Червен кръст. Тя поговори със студентите на съвременни теми, свързани с хуманността и хуманитарните каузи, както и за мястото на доброволчеството в личностното и професионалното развитие. Участие в срещата взеха и Петър Петров – експерт „Организационно развитие“ в диркеция Български младежки Червен кръст към НС на БЧК, Мария Нешева – специалст „Младежка дейност“ към Обл. С. на БЧК – Пловдив и Стефан Тропчев – специалист „Водноспасителна служба и мениджмънт на бедствията“ към Обл. С. на БЧК – Пловдив.

Срещата беше интригуваща за младите хора, които научиха за нови възможности за доброволческа дейност в своя град. Ръководството на ВУАРР и БЧК заявиха съвместното си желание за бъдещо партньорство.

Български Червен Кръст - Пловдив