Среща с младежи-доброволци по Проект „Да защитим правата на децата!“

На 25.10.2019г. се проведе работна среща със специалисти от фондация „Джендър алтернативи“ и младежи от Български Червен кръст – Пловдив по проект „Да защитим правата на децата“, финансиран от TELUS International. Проектът цели създаване на иновативна онлайн платформа за деца, която чрез визуализирана информация ще разяснява правата на непълнолетните, преживели насилие или такива, които са в конфликт със закона. Платформата ще ги подготвя за процеса на преминаване през така наречената „синя стая“. Проектът е разработен и се изпълнява от фондацията. Областен съвет на БЧК – Пловдив партнира по него. На срещата с младежите беше обсъдено разработването на онлайн платформа по проекта и информацията, която ще бъде представена в нея.

Иновативният инструмент ще бъде полезен за децата и в същото време достатъчно добър, за да се използва от специалистите при работата им с деца. В създаването на платформата бяха включени младежи-доброволци от БЧК-Пловдив, за да се гарантира активното младежко участие и да бъде създаден продукт, който да отразява визията и креативността на младите.

Български Червен Кръст - Пловдив