„Поход за свобода“ за Европейския ден за борба с трафика на хора в Пловдив

На 19.10.2019 г. за трета поредна година Местна комисия за борба с трафика на хора, гр. Пловдив и Български Червен кръст – Пловдив участваха в организираната от фондация „A21“ – България мащабна информационна кампания против трафика на хора „Поход за свобода“. Събитието бе посветено на Европейския ден за борба с трафика на хор – 18-ти октомври.

“Поход за свобода” е уникално по рода си глобално събитие, което се провежда ежегодно в повече от 450 града в над 50 държави по цял свят и с това се превръща в най-голямата и значима инициатива в подкрепа на жертвите на трафик на хора в света. За първа година страната ни взима участие в международната инициатива на фондация „ A21 “ – България с цели 25 града-домакини, сред които е и град Пловдив.

В Пловдив инициативата подкрепиха близо 100 ученика от няколко училища в града. А на финала на похода всички участници изгледаха филма „Изчезнали хора“, създаден от „ A21 “ – България и посветен на темата „трафик на хора“.

По данни на Европол България продължава да е сред основните страни на произход на жертви на трафик в Европа, а според доклада на Националната комисия за борба с трафика на хора за 2018 г. се наблюдава ръст на българските граждани, жертва на трафик с цел трудова експлоатация.

Български Червен Кръст - Пловдив