Достойно представяне на отбора на възрастните доброволци от Пловдив в Националното състезание по бедствена готовност

На 12.10.2019 г. отборът на възрастните доброволци на БЧК – Пловдив взеха участие в Петото национално състезание по бедствена готовност. Част от събитието станаха  близо 75 души над 60 години от 15 области в страната.

Благодарим на представителния отбор от област Пловдив и техния ръководител за достойното представяне, отделеното време, ентусиазма и емоциите по време на подготовката и участието в състезание!

Български Червен Кръст - Пловдив