БЧК – Пловдив обучава Областна администрация – Пловдив

На 27.09.2019 год. в месеца на  първата помощ Областен съвет на Български Червен кръст – Пловдив обучи служители на  Областна администрация – Пловдив. В обучението се демонстрираха прилагане на основни техники по първа долекарска помощ, които помогат за спасяването на човешки животи.

Български Червен Кръст - Пловдив