Координаторите на БМЧК от област Пловдив участваха в обща среща

На 28.09.2019 г. координаторите и зам. координаторите от клубовете на Български младежки Червен кръст в област Пловдив участваха в съвместна среща, която се проведе в Многофункционален социален център на БЧК – Пловдив. Гост на форума беше Стели Джамбазова – член на Изпълнителния съвет на БМЧК. Своето послание и приветствие на срещата отправи и г-жа Таня Георгиева – директор на секретариата на Областен съвет на БЧК – Пловдив.

Инициативата беше организирана и водена от областния координатор на БМЧК – Пловдив, двама от нейните заместници и щатния специалист по „Младежка дейност“ в Областен съвет на БЧК – Пловдив.

В рамките на деня младежите обсъдиха ролята си като координатори, направиха анализ на дейността на своите клубове и планираха следващи стъпки за успеха на червенокръстката дейност на местните младежки организации.

Български Червен Кръст - Пловдив